Diensten

U kunt ons inschakelen voor: 

  1. uw financiële administratie
  2. uw aangifte omzetbelasting
  3. Het over uw schouder meekijken naar uw financiële administratie
  4. het samenstellen van de jaarrekening
  5. uw overige fiscale aangiften
  6. uw loon- en salarisadministratie

Voor bovengenoemde werkzaamheden ontvangt u voorafgaande aan de uitvoering een gespecificeerde prijsopgave zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

1. uw financiële administratie

Bij het inrichten van uw boekhouding houden we rekening met alle bedrijfsspecifieke factoren waar uw bedrijf mee te maken heeft. Als uw boekhouding overzichtelijk opgezet is dan heeft u optimale managementinformatie zodat u een adequaat en slagvaardig beleid kunt voeren.
Accountantskantoor Van Geen verstrekt u tussentijds duidelijke overzichten. Op basis van deze periodieke overzichten kunt u tijdig uw bedrijfsvoering bijsturen.
Voor ons is het voeren van een boekhouding veel méér dan een registratie van gegevens. Uw boekhouding beschouwen wij als een kompas die richting geeft aan uw bedrijfsvoering.

omhoog

2. uw aangifte omzetbelasting

Als u uw BTW-aangifte te laat doet of verkeerd invult, kunt u aanzienlijke boetes krijgen en verplicht worden om frequenter aangifte te doen. Accountantskantoor Van Geen handelt uw aangiften tijdig en correct af. Voor u als ondernemer is een goede relatie met de belastingdienst immers van essentieel belang voor het voortbestaan van uw bedrijf.

omhoog

beoordeling finaciele administratie3. Het over uw schouder meekijken naar uw financiële administratie

Wilt u zelf uw boekhouding voeren, dan kan Accountantskantoor Van Geen u daarbij ondersteunen. Wij beoordelen de manier waarop u uw boekhouding heeft ingericht en controleren of de boekingen correct zijn uitgevoerd. Hierdoor krijgt u zekerheid dat uw boekhouding een goed inzicht geeft in uw bedrijfsresultaten.

omhoog

4. het samenstellen van de jaarrekening

Accountantskantoor Van Geen besteedt veel aandacht aan de manier waarop u de
jaarrekening (“balans en winst- en verliesrekening”) presenteert. Wij toetsen uw jaarrekening aan de wettelijke en fiscale eisen. In de presentatie van de jaarcijfers vinden we het belangrijk om een duidelijk inzicht te geven in balansposities, liquiditeitsontwikkelingen en bedrijfsresultaten. Daarbij vergelijken we recente gegevens met
uw bedrijfsgegevens uit voorgaande jaren, waardoor we trends kunnen signaleren. Tevens toetsen wij uw resultaten aan bekende branchecijfers.

omhoog

5. uw overige fiscale aangiften

Accountantskantoor Van Geen verzorgt aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Tevens verzorgen wij aangiften schenkingsrecht indien (groot-)ouders aan (klein-)kinderen schenken en aangiften successierecht in geval van overlijden.
Bij het verzorgen van alle aangiften zorgen wij dat u, binnen de wettelijke kaders, zo min mogelijk belasting verschuldigd bent. Hiertoe werken wij samen met fiscale deskundigen.

omhoog

6. uw loon- en salarisadministratie

Heeft u medewerkers in dienst. dan kan Accountantskantoor Van Geen voor uw onderneming de volledige salaris- en loonadministratie verzorgen, inclusief de aangiften loonbelasting. Wij nemen u graag de papieren rompslomp uit handen.

Wij maken

Hierbij houden we uiteraard rekening met de bepalingen van de CAO die op uw branche van toepassing is. U krijgt van ons loonkostenberekeningen die u inzicht geven in uw werkelijke personeelskosten.

omhoog

Zin In Webdesign