Adviezen

Naast uw reguliere boekhouding heeft u wellicht ook complexe financiële
en fiscale vragen zoals bijv.:  

  1. welke rechtsvorm moet ik kiezen voor mijn onderneming?
  2. hoe kan ik de opvolging binnen mijn onderneming het beste regelen?
  3. wat is mijn bedrijf waard als ik het nu zou willen verkopen?
  4. zou ik moeten kiezen voor een samenwerking met andere ondernemingen en in welke vorm?
  5. op welke manier kan ik mijn bedrijfsresultaten optimaliseren?
  6. waaraan moet ik denken als ik een (nieuw) bedrijf wil starten?

1. welke rechtsvorm moet ik kiezen voor mijn onderneming?

Adviezen - Van GeenDe bepaling van de rechtsvorm van uw onderneming heeft fiscale en juridische aspecten.
U heeft onder andere de keuze uit de volgende rechtsvormen: 

Accountantskantoor Van Geen heeft de juridische en fiscale kennis in huis om u te adviseren over de meest geschikte rechtsvorm voor uw onderneming.

omhoog

2. hoe kan ik de opvolging binnen mijn onderneming het beste regelen?

De continuïteit van uw onderneming op langere termijn is sterk afhankelijk van de wijze waarop opvolging geregeld en vastgelegd is. Accountantskantoor Van Geen heeft veel ervaring met het onderwerp ‘bedrijfsopvolging’ en kan u hierin adequaat adviseren. Hierbij komen naast de fiscale en juridische aspecten tevens emotionele/persoonlijke aspecten aan de orde. Samen maken we ons sterk voor de toekomst van uw bedrijf.

omhoog

3. wat is mijn bedrijf waard als ik het nu zou willen verkopen?

Alvorens een overnamepartner te zoeken is het van groot belang om te weten wat de marktwaarde van uw bedrijf is. Accountantskantoor Van Geen past hierbij een aantal berekeningsmethodieken toe. Daarnaast hebben we kennis in huis om correctiefactoren door te rekenen die gelden voor de branche waarin u werkzaam bent. Hierbij maken we gebruik van de knowhow van bekende corporate-finance kantoren.

omhoog

4. zou ik moeten kiezen voor een samenwerking met andere ondernemingen en in welke vorm?

Samenwerking met andere bedrijven heeft niet altijd een toegevoegde waarde. Een gedegen onderzoek naar alle aspecten van een mogelijke samenwerking is dan ook van groot belang. Accountantskantoor Van Geen kan ondernemers hierover adequaat adviseren. Tevens kunnen wij desgewenst ook optreden als intermediair tussen u en uw mogelijke samenwerkingspartner(s).

omhoog

5. op welke manier kan ik mijn bedrijfsresultaten optimaliseren?

Accountantskantoor Van Geen is in staat om op basis van ruime ervaring ondernemers te adviseren over de efficiency van de bedrijfsvoering. Tevens kunnen wij u adviseren omtrent mogelijke wijzigingen in de organisatiestructuur. Wij treden graag voor u op als uw bedrijfseconomisch adviesbureau.

omhoog

6. waaraan moet ik denken als ik een (nieuw) bedrijf wil starten?

Helaas ligt het percentage, van startende ondernemers dat niet succesvol is, zeer hoog. Van essentieel belang zijn daarbij de eerste jaren na de start. Het gaat dan niet alleen om het maken van het ondernemingsplan maar vooral ook om periodieke - en in het begin zeer frequente - toetsing van de werkelijk behaalde resultaten aan de vooraf vastgestelde doelen.

Bent u een startende ondernemer dan kan Accountantskantoor Van Geen u ondersteunen met:

Een goed begeleide starter heeft een aanzienlijk hogere slagingskans dan een ondernemer die alle beslissingen zonder gedegen advies neemt. Maak daarom gebruik van onze kennis en ervaring.

omhoog

Zin In Webdesign